Alkali Su

ALKALİ SU VE TANSİYON

YÜKSEK KAN BASINCI: İç çeperlerinde yağ tamponları biriktirmiş damar daralacaktır.

http://www.betaalkaliyasam.com/wp-content/uploads/y%C3%BCksek-tansiyon-damar.gif  Birim zamanda daha dar bir alanda aynı miktarda kan akışı ise damarların iç yüzeyine uygulanan basıncı artıracaktır. Yüksek kan basıncının temel nedeni budur. Damarların iç çeperlerinde yağ birikimi alkali kan koşullarında gerçekleşmemektedir.

http://www.youtube.com/watch?v=pKDA7GowIIs

İç yüzeyleri içinde asidik partiküller bulunan yağ depoları ile daraltılmış damarlarımızda, birim zamanda dolaşması gereken kan miktarı değişmemiştir. Doğal olarak daha dar bir alanda aynı miktarda kan akışı, yüzeylere uygulanan daha yüksek basınç demektir. Sonuçları herkes tarafından bilinen yüksek tansiyonu en temel haliyle bu şekilde tanımlamak mümkündür. Kanımızın asiditesi yüksek olduğu sürece, vücudumuz bu asidik atıkları yağ asitlerine dönüştürüp belli alanlarda ama öncelikle damar çeperlerinde depolamayı sürdürecektir.